Kontaktujte nás
Vyrobíme reportář na klíč

Vše o ALFA TV 

Adresa

Promomedia s.r.o.

Bělehradská 360

434 01 Most

IČO: 613 29 720

Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

Škrétova 44/6, 120 00 Praha 2, www.rrtv.cz  Kontakt:

Dana Petriková +420 723 340 588

alfa.tv@centrum.cz